Tu wpisuje się treść strony
Laboratorium
Badanie zastosowan narzędzi Google
Lab 1 - zastosowania internetu w biznesie
Michal Z
@media screen and (min-width: 800px) and (max-width: 1280px) { /* Okno przeglądarki o szerokości pomiędzy 800px a 1280px */ }